வழிகாட்டல் கருத்தரங்கு

2020-09-15

வைத்திய கலாநிதி மா.திருக்குமார்
மகப்பேற்று வைத்திய நிபுணர்
போதனா வைத்தியசாலை - மட்டக்களப்பு

எமது பாடசாலையில் க.பொ .த (உ/த ) 2022 கலை , வர்த்தக, கணித, உயிரியல் வகுப்புக்களில் புதிதாக இணைந்து கொண்ட மாணவர்களுக்கு வழிகாட்டல் எனும் தலைப்பில் உரையாற்றினார். 73 மாணவர்கள் பங்குபற்றி பயன் பெற்றனர்.

BT / Shivananda Vidyalaya National School
Kallady Uppodai, Batticaloa
shivanandavid@gmail.com
0652222379, 0652226352
Shivananda Vidyalaya © All rights reserved. Sponsored by Sivam Velupillai (Kallady Uppodai / Canada)
Design & developed by NSystemNetworks