ஆசிரியர் கௌரவிப்பு

2020-09-30

எமது பாடசாலையில் கடமையாற்றிய ஆசிரியை திருமதி. செல்வநாயகி சந்திரகுமாரன் அவர்கள் கடந்த யூன் 11 ஆம் திகதி தனது 35 வருட ஆசிரியர் சேவையிலிருந்து ஓய்வு பெற்றார். அவரை வாழ்த்தி கௌரவித்த நிகழ்வு இன்று காலைப் பிரார்த்தனையின் போது நடைபெற்றது.

BT / Shivananda Vidyalaya National School
Kallady Uppodai, Batticaloa
shivanandavid@gmail.com
0652222379, 0652226352
Shivananda Vidyalaya © All rights reserved. Sponsored by Sivam Velupillai (Kallady Uppodai / Canada)
Design & developed by NSystemNetworks